Skip to main content

Pon - Pia : 8:00-16:00

Klimatizáciou môžeme nielen chladiť ale aj efektívne vykurovať

Často sa stretávame so situáciou, že zákazníci, sú z dôvodu umiestnenia, resp. lokalizácie svojej nehnuteľnosti (dom, chata, nadstavba v bytovom dome) a technických možností danej stavby/priestoru nútení uvažovať aj o altermatívnom riešení vykurovania svojej nehnuteľnosti. Vtedy im odporúčame nami overené riešenie, a to možnosť využitia klimatizácie ako tepelného čerpadla vzduch – vzduch, ktoré odoberá teplo z vonkajšieho prostredia a odovzdá ho v interiéri pomocou vnútornej jednotky. Tento spôsob vykurovania je naozaj efektívny, a to aj z pohľadu ekonomického, ako aj pohľadu vysokej energetickej účinnosti.

Klimatizácia pri režime kúrenia, v podstate využíva nízkoteplotnú energiu, ktorej je okolo nás neobmedzené množstvo. Teplo odoberá zo vzduchu (odvádza ho z nižšej teplotnej hladiny do vyššej teplotnej hladiny). Klimatizácia ako tepelné čerpadlo energiu nevyrába, len prečerpáva na vyššiu teplotnú úroveň, pri spotrebe určitého množstva elektrickej energie. Prečerpanú energiu získava takmer zadarmo. Pri vhodných podmienkach dokáže ušetriť 50 až 80% nákladov na vykurovanie. V praxi to znamená, že na získanie 1 kW tepla potrebujeme len 0,20 až 0,30 kW elektrickej energie.

Prečo sa oplatí vykurovať klimatizáciou?

Rýchlý efekt zakúrenia pocítete už za pár minút po spustení klimatizačnej jednotky. Takáto distribúcia tepla je obzvášť vhodná do priestorov s prerušovanou prevádzkou. Moderné klimatizačné zariadenia napr. od Samsungu dosahujú koeficient účinnosti COP až 5,5. Z praktického hľadiska to znamená, že z 1 kW dodanej elektrickej energie sú schopné vyrobiť až 5,5 kW tepla. Pri bežnom elektrickom vykurovaní je pomer príkonu a výkonu 1:1, to znamená, že vykurovanie klimatizáciou je až 5,5 krát lacnejšie ako priame elektrické vykurovanie. V porovnaní s plynom je vykurovanie s klimatizáciou priemerne o 40 % lacnejšie.

Okrem ekonomickej výhody vo vykurovaní poskytujú štandardne aj možnosť chladenia. Z investičného hľadiska viete mať jedným systémom vyriešené vykurovanie a chladenie daného priestoru, čo má pre budúcich zákazníkov veľmi prijateľné vstupné náklady a veľmi efektívnu a dynamickú prevádzku. Samozrejme celý pozitívny ekononomický efekt vykurovania klimatizáciou klesá s klesajúcou teplotou v exteriéri pri štandardných typoch klimatizačných jednotiek. Vo všeobecnosti sú zariadenia schopné pracovať aj do -15, až -20 °C, no vtedy veľkú časť elektrickej energie spotrebujú aj na vlastné rozmŕzanie, a preto štandarné jednotky len na samotné vykurovanie (bez iného zdroja vykurovania, mimo ,,teplejších lokalít“) neodporúčame a skôr ich navrhujeme do interéru, kde si klienti skôr želajú tzv. prikurovanie.

V prípade, že klimatizácia má byť jediným zdrojom vykurovania interiéru odporúčame a ponúkame našim klientom, v zmysle našich niekoľko-ročných skúseností (aj osobných) klimatizačné zariadenia špeciálne upravené pre vykurovanie, kt. majú optimalizované svoje výkony pre túto činnosť. Ide o tzv. hyperheatingové (nordické) klimatizácie alebo klimatizácie špeciálne upravené aj pre vykurovanie, ktoré dosajujú vysokú energetickú účinnosti aj pri teplote -15 až -30 °C.

  • Praktická inštalácia
  • Efektívne kúrenie klimatizáciou
  • Tepelné čerpadlo na kúrenie
Celý systém sa skladá z jednej vonkajšej jednotky ktorá odčerpáva energiu z vonkajšieho vzduchu a niekoľkých vnútorných jednotiek, ktoré vyfukujú teplý alebo aj chladný vzduch podľa požiadavky klienta. Takýto systém je prevádzkovo veľmi efektívny a dynamický, keďže sa jedná o teplovzdušné vykurovanie a chladenie v jednom. Jediný potrebný zdroj k prevádzke tep. čerpadla je elektrická energia. Prevádzkovateľ ocení tieto výhody hlavne pri prerušovanej prevádzke a opätovnej požiadavke na dosiahnutie požadovanej teploty v priestore.

Zhrnutie: Štandardné klimatizačné jednotky (špeciálne neupravené napr. na vykurovanie do -30°C) sú pohodlnou a efektívnou voľbou v prechodnom období, a pri jemných mrazoch, a hyperheatingové klimatizačné jednotky (špeciálne upravené na vykurovanie) sú vynikajúcou voľbou v akomkoľvek mrazivom počasí, kedy dokážu v naozaj krátkom čase, pri nízkych nákladoch na elektrickú energiu vykúriť želaný interiér, pričom pri vhodnom umiestnení dokáže aj len 1 vnútorná jednotka vykúriť 2 – 3 miestnosti. Každá vnútorná jednotka má dvojitú funkciu – chladí aj vykuruje, vždy disponuje min. základnou prachovou filtráciou (vyššie rady sú vybavené špeciálnymi antibakteriálnymi filtrami, ozonátormi/ionizátorni vzduchu a pod.), a fúka horúci vzduch bez sálavej zložky tepla. Hluk (resp. šum), ktorý jednotka vydáva si pri bežnej ,,prevádzke domácnosti“ klienti často ani nevšimnú, a mnohé stredné a vyššie rady klimatizačným zariadení sú vybavené špeciálnymi „tichými a nočnými módmi“, ktoré poskytujú už maximálny zvukový komfort. K tomu všetkému je montáž klimatizácie relatívne nie dlhou záležitosťou, a stačí pre jej fungovanie len elektrická zásuvka na 220 V.